Szkolne koło PCK

skpck
W maju 2012r. powołano do działalności pierwsze Szkolne Koło PCK w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Ostrowążu. Szkolne Koło PCK liczy obecnie 12 członków klas IV-VI.
Zarząd Szkolnego Koła PCK
Przewodniczący: Weronika Wandachowicz
Z-ca przewodniczącego: Wiktoria Rogowska
Sekretarz: Weronika Błażejewska
Skarbnik: Natalia Delas
Opiekun Szkolnego Koła PCK: Beata Dziurska

Cele i zadania Szkolnego Koła PCK

1. Celem działalności szkolnego koła PCK jest aktywizacja środowiska szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym.
2. Zadaniami Szkolnego Koła PCK są:

* pomoc potrzebującym uczniom,
* promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka,
* działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy, profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej,
* opieka nad Klubami Wiewiórka,
* kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,
* stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży;
* przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.

3. Realizując swoje zadania, szkolne koło PCK opiera się głównie na „Programie Współpracy ze Szkolnymi Kołami PCK”, opracowanym przez Krajową Radę Młodzieżową PCK.

12 marca 2013r.
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie informuje, że po raz dziewiąty rozpoczyna akcję pod hasłem „Gorączka złota”, która polega na zbiórce monet. Akcja trwa od 11 marca do 22 czerwca 2013r. Zachęcamy wszystkie klasy do włączenia się w akcję.
Głównym celem akcji jest pozyskanie środków finansowych na wypoczynek letni dzieci z najbiedniejszych rodzin oraz zaktywizowanie środowiska dziecięco – młodzieżowego.

8 grudnia 2012r.
Wolontariuszami w Świątecznej Zbiórce Żywności pod nazwą: Akcja POGOTOWIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA byli Członkowie Szkolnego Koła PCK (Marcelina Woźniak, Weronika Wandachowicz) oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego (Kornelia Giszter, Julia Łopacińska, Mateusz Łopaciński). Zebrane artykuły zostały przekazane w paczkach świątecznych dla potrzebujących rodzin.

13.11.2012r.
Ogólnopolski konkurs wiedzy na temat ZDROWIA I JEGO OCHRONY „Meditest” odbył się 13 listopada 2012r. Za organizacje i przeprowadzenie szkolnego konkursu Meditest odpowiedzialni byli członkowie Szkolnego Koła PCK pod kierunkiem p. Beaty Dziurskiej.
Do konkursu łącznie przystąpiło 22 uczniów z klas III – VI. Test był przygotowany dla dwóch kategorii wiekowych. I kategoria wiekowa klasy III i IV (14 uczniów z naszej szkoły) i II kategoria wiekowa klasy V i VI (8 uczniów z naszej szkoły)
Cele konkursu:

* promowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia,
* pogłębienie znajomości budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu,
* zwiększenie świadomości współczesnych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz postępowania w nagłych wypadkach.